GAZ M-20 Pobeda

Газ М20 Победа

 

 

Bericht über Pobeda 1.Teil (in russisch)

Bericht über Pobeda 2.Teil (in russisch)

Pobeda Cabrio im russischen Film

Pobeda Cabrio im russ. Musikvideo

Neuauflage Pobeda